ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN

Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven werd opgericht op 8 december 1995. De doelstelling in het oprichtingsstatuut is als volgt omschreven: 'De stichting stelt zich ten doel de condities, waaronder een kwalitatief hoogwaardig gebouwde en onbebouwde omgeving tot stand kan komen, te bevorden en voorts al hetgeen met het bovenstaande in de meest ruimte zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn'.

Kortom, Architectuurcentrum Eindhoven prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en ­landschap in Eindhoven en omgeving. Dat doen we door de organisatie van lezingen, stadsdebatten, tentoonstellingen, symposia, workshops en de lancering van studieopdrachten. Daarnaast organiseert het centrum de Dag van de Architectuur en de Open Monumentendag. Ook prgrammeren we architectuurfilms. Daarvoor werken we samen met uiteenlopende lokale organisaties (o.m. gemeente Eindhoven, TU/e, BNA kring Zuidoost Brabant, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Henri van Abbe Stichting, Stichting Wederopbouw, Eindhoven 365, Plaza Futura e.a.).

Onze activiteiten zijn tevens gericht op het creëren van open netwerkverbanden en het uitwisselen van informatie tussen alle instellingen die in Eindhoven actief zijn op het gebied van architectuur, ruimtelijk ontwerp en/of stedelijke ­ontwikkeling. Met alle activiteiten wil het centrum een breed publiek aanspreken. De activieiten zijn grotendeels gratis. De gemeente Eindhoven, Stimuleringsfonds Creatieve ­Industrie, BNA kring Zuidoost Brabant en donaties van sponsors (ACE-sociëteit) maken de activiteiten van het ­Architectuurcentrum mogelijk.

Meer informatie en activiteiten:
architectuurcentrumeindhoven.nl

Contactgegevens


Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven

T: 040 2946845
E: info@architectuurcentrumeindhoven.nl
W: www.architectuurcentrumeindhoven.nl