Jan van der Putten benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Plaza Futura

Met ingang van 1 maart 2024 wordt Jan van der Putten de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Film- en theatercentrum Plaza Futura. Hij volgt Harry Wiechers op die deze rol op interim basis vanaf 1 september 2023 heeft vervuld. 

Plaza Futura staat momenteel voor grote uitdagingen, met name doordat de bezoekersaantallen na de coronacrisis achterblijven. In de afgelopen maanden is er intensief gewerkt om deze tekorten aan te pakken en meer bezoekers te trekken. De eerste positieve resultaten van deze inspanningen worden op dit moment zichtbaar, met een geleidelijke toename van het aantal bezoekers en een stapsgewijze uitbreiding van de openingstijden van het café.

Jan van der Putten is aangesteld voor een periode van één jaar en heeft de opdracht gekregen om een nieuwe visie te ontwikkelen voor Natlab en de rol van Plaza Futura daarin. De ambitie is om van Natlab opnieuw een culturele hotspot van Eindhoven te maken. Een plek waarbij samenwerking op het gebied van film, theater, kunst en cultuur centraal staat. Een ontmoetingsplek voor alle Eindhovenaren. Daarnaast heeft van der Putten nadrukkelijk de opdracht gekregen om de exploitatie van stichting Plaza Futura op een duurzame manier gezond te maken. 

Jan van der Putten  stond aan de basis van de Verkadefabriek in Den Bosch en was er vanaf de bouw in 2002 directeur tot 2021. Hij maakte deel uit van vele stedelijke, provinciale en landelijke besturen en netwerken. Onder zijn directeurschap groeide de Verkadefabriek uit tot een drukbezochte en succesvolle instelling waar jaarlijks meer dan 200.000 mensen de activiteiten bezoeken. Deze kennis en ervaring kunnen we het komende jaar goed gebruiken. 

Namens Raad van Toezicht Stichting Plaza Futura
Ad van Berlo
Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Film- en theatercentrum Plaza Futura