War & Peace @ Natlab - drieluik

In april en mei staan we in dit land vaker stil bij oorlog en vrede, omdat er nogal wat te herdenken valt. In deze turbulente tijden is er nog meer aanleiding voor om dat te doen. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden herinneren ons er dagelijks aan dat de vrede broos is. Nieuwe verhoudingen tussen oost en west, Rusland, Europa en de VS, raken ons in het hart.

Zeker als het effect ervan is dat er weer geroepen wordt om de budgetten voor defensie sterk te verhogen. Populisme speelt daarbij een belangrijke rol. Leo Tolstoj beschrijft in Oorlog en Vrede al de zinloosheid van oorlog, de rol van toeval, de chaos, het bespelen van nationalistische gevoelens en de drijvende, ongerichte kracht van de massa. In zijn roman gaat het over Rusland versus Europa (Napoleon). De geschiedenis herhaalt zich niet, maar in de figuren die denken een hoofdrol te kunnen spelen in de wereldgeschiedenis van nu herkennen we veel van Tolstojs hoofdrolspelers. Zij zijn het die het huiselijk geluk van gewone mensen beïnvloeden. Op hun beurt nemen die gewone mensen soms ook zelf domme en tragische beslissingen, veroorzaakt door de omstandigheden of hun zwakke karakter. Tolstoj schildert het lot van drie families tegen de achtergrond van de wereldgeschiedenis aan het begin van de negentiende eeuw.

Levend in de 21e eeuw is daar nog veel van te leren. Dat gaan we deze maand ook doen: met het bespreken van de verfilming van Oorlog en Vrede door Jan Salden, het kijken naar de interpretatie van theatergroep Gob Squad, en de aansporing om Oorlog en Vrede te (her)lezen in de nieuwe leesclub die we dit jaar rond schrijfster Persis Bekkering in gaan richten, en die ook deze maand van start zal gaan. We nodigen u van harte uit om daar in de vredige lentemaand april tijd voor vrij te maken.

Donderdag 20 april – Jan Salden bespreekt verfilming Oorlog en Vrede - 10 euro 

Zaterdag 22 april –Gob Squad laat een actuele interpretatie zien van War & Peace - 17,50 euro

Dinsdag 25 april – Persis Bekkering & Sjeng Scheijen geven een inleiding op het boek - 10 euro

Passe-partout
De lezing, theatervoorstelling en leesclub bijeenkomst zijn afzonderlijk bij te wonen maar u kunt ook een passe-partout kopen aan de kassa. U betaalt dan 30 euro in plaats van 37,50 euro.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.