ma 9 dec 20:00

The Experimental City

Chad Freidrichs
9 dec
20:00

Architectuurcentrum Eindhoven, Natlab en studievereniging VIA Urbanism presenteren in Natlab de film The Experimental City van Chad Friedrichs. 

ENGLISH BELOW

De documentaire vertelt het verhaal over een futuristische poging om stedelijke problemen op te lossen door een volledig nieuwe stad te creëren in de geïsoleerde bossen van Noord Minnesota. Een onbekend en tegelijk intrigerend hoofdstuk in de geschiedenis van de stedenbouw. Een ‘must see’ voor iedereen die zich bezig houdt met de toekomst van onze stedelijke leefomgeving.

In de stripreeks Our New Age, die van 1957 tot 1973 in een aantal Amerikaanse kranten werd gepubliceerd, presenteerde wetenschapper en futuroloog Athelstan Spilhaus (1911-1998) tal van ideeën en oplossingen voor problemen waarmee de samenleving worstelde. In de vroege jaren 60 zag Spilhaus dat de Amerikaanse bevolking zou groeien tot 400 miljoen in de 21ste eeuw. Dit betekende dat 12 nieuwe steden of ongeveer 250.000 inwoners zouden zijn gebouwd.

In zijn kenmerkende visionaire stijl stelde Spilhaus het hele concept van de stad ter discussie en zocht naar nieuwe visionaire oplossingen. Hij wilde een experimentele stad, een soort laboratorium, bouwen waar nieuwe ideeën en concepten konden worden getest. Hij noemde het een ‘totaalsysteem-experiment’. De mobiliseerde veel enthousiasme voor zijn Minnesota Experimental City project (MXC). Met de steun Hubert Humphrey, een voormalige senator van Minnesota, ontving MXC in 1967 ongeveer $ 250.000 aan federale fondsen. Bedrijven als Boeing, Ford en Honeywell stimuleerden ook om te investeren. De totale kosten van het project werden geschat op $ 10 miljard. In 1984 had het project gerealiseerd moeten zijn.

Regie
Chad Freidrichs
Speelduur
97 min
Jaar
2017
Land
Verenigde Staten
Taal
Engels

This movie is in English, with no subtitles. 

ENGLISH

Architectuurcentrum Eindhoven, Natlab and study association VIA Urbanism present the film The Experimental City at Natlab. This documentary by Chad Freidrichs (2017) tells the story of a futuristic attempt to solve urban problems by creating a completely new city in the isolated forests of northern Minnesota. An unknown and at the same time intriguing chapter in the history of urban planning. A "must see" for everyone who is concerned with the future of our urban living environment.

In the comic series Our New Age, which was published in a number of American newspapers from 1957 to 1973, scientist and futurologist Athelstan Spilhaus (1911-1998) presented numerous ideas and solutions to problems that society struggled with. In the early 60s Spilhaus saw that the American population would grow to 400 million in the 21st century. This meant that 12 new cities of approximately 250,000 inhabitants would have to be built.

In his distinctive visionary style Spilhaus questioned the entire concept of the city and searched for new visionary solutions. He wanted to build an experimental city, a kind of laboratory where new ideas and concepts could be tested. He called it a ‘total system experiment’. He mobilized a lot of enthusiasm and created his Minnesota Experimental City (MXC) project. With the support of Hubert Humphrey, a former Minnesota senator, MXC received around $250,000 in federal funds in 1967. Companies, such as Boeing, Ford and Honeywell, promised to invest as well. The total cost of the project was estimated on $10 billion. In 1984 the project should have been built, but never was.