Movies that Matter | Crime + Punishment

Stephen Maing
13 nov
19:00

Een groep Afrikaans-Amerikaanse en Hispaanse politieambtenaren treed op tegen de misstanden van hun eigen departement in New York. 
 

English below

Hoewel het halen van arrestatiequota in 2010 werd verboden, is het binnen het NYPD nog steeds de norm dat politieagenten voldoen aan het binnenhalen van ‘voldoende’ arrestaties. Zo kan het bestaan dat agenten zich schuldig maken aan het arresteren van allerlei onschuldige mensen, vaak gepaard gaand met etnisch profileren en geweld. Wie niet meewerkt dreigt zijn baan te verliezen.

Twaalf agenten stellen alles in de waagschaal om de misstanden binnen het departement aan het licht te brengen. Dat gaat ze natuurlijk niet makkelijk af. Ze worden dwarsgezeten en gepest, en promoties blijven uit. Toch zetten ze door en lukt het ze om aandacht te krijgen voor hun zaak. Uiteindelijk komt er een corruptieschandaal binnen de politie aan het licht en worden drie hooggeplaatste functionarissen gearresteerd. Maar daarmee is de strijd voor de klokkenluiders nog niet gestreden.

Nagesprek

Na afloop van de film is Samir Toub aanwezig. Hij is momenteel werkzaam als raadslid bij GroenLinks voor de Gemeente Eindhoven. Hij heeft onder andere de portefeuille Veiligheid. Eerder was hij ambtenaar bij de Gemeente Eindhoven waar hij zich als inhoudsdeskundige ook bezighield met veiligheid. Tijdens het nagesprek zal hij ingaan op de realiteit van etnisch profileren in Nederland, specifiek Eindhoven. Wat zijn de regels? Hoe gaat het in de praktijk? En wat moet er veranderen?

Regie
Stephen Maing
Speelduur
112 min
Jaar
2018
Taal
Engels, Ondertiteling:Nederlands
ONDERDEEL VAN:
MOVIES THAT MATTER

ENGLISH

Although arrest quotas have been prohibited since 2010, NYPD police officers are still expected to meet a certain standard by making ‘enough’ arrests. That creates a situation in which officers are guilty of the false arrest of all sorts of innocent people, often accompanied by ethnic profiling and violence. Anyone who does not go along with these practices runs the risk of losing their job.
Twelve agents put everything on the line to expose the injustices within the department, but their efforts are far from easy. They are obstructed at every turn, bullied and held back from promotion. Despite it all, they persist and manage to attract attention to their cause. In the end, a corruption scandal within the police force comes to light and three high-ranking officials are arrested on suspicion of corruption. But that’s not the end of the line for these whistle-blowers.

Discussion

After the movie, there is a discussion with Samir Toub. He is currently working as a council member at GroenLinks for the Municipality of Eindhoven. His portfolio consist, among other things, of Security. He was previously a civil servant at the Municipality of Eindhoven where he also dealt with safety as a content expert. During the discussion, he will talk about the reality of ethnic profiling in the Netherlands, specifically Eindhoven. What are the rules? What is the reality? And what needs to change?