Stadsgesprek | Bernard Colenbrander & Paul Diederen

Architectuurcentrum Eindhoven
ma 19
november

Naar aanleiding van een studieproject naar de bouwgeschiedenis en herbestemming van enkele Philipsgebouwen gaan we met Bernard Colenbrander en Paul Diederen in gesprek over veranderende opvattingen over transformatie en betekenis van erfgoed.

Het gesprek vindt plaats om 20.00 uur in Natlab en is gratis te bezoeken, maar geadviseerd wordt wel van tevoren een vrijkaart te reserveren. 

Bernard Colenbrander en Paul Diederen zijn beiden verbonden als hoogleraar aan de TU/e. Beiden hebben uitgesproken opvattingen over de begrippen architectuur, geschiedenis en erfgoed, en het belang van deze begrippen voor het architectuuronderwijs. Bernard Colenbrander is architectuurhistoricus en sinds 2005 hoogleraar architectuurgeschiedenis en –theorie. Paul Diederen is architect en verbouwde met zijn bureau diederendirrix tal van Philipsgebouwen, waaronder de voormalige Philips bedrijfsschool, gebouw Anton en Philips Lighting. Sinds 2018 is hij hoogleraar Transformational Design.