Citizen Jane

Matt Tyrnauer
di 27
november

Natlab, Architectuurcentrum Eindhoven en Studievereniging AnArchi presenteren nogmaals Matt Tyrnauer’s documentaire Citizen Jane: Battle for the city (2016).

In 1960 publiceerde Jane Jacobs (1916-2006) haar invloedrijke boek The Death and Life of Great American Cities. Het boek betekende een aardverschuiving in het denken over de stad. Daar waar voorheen de modernistische stadsplanners, met hun nadruk op functiescheiding en automobiliteit, een enorme invloed hadden op de stedelijk ontwikkeling brak Jacobs een lans voor de menselijke schaal. Haar boek is te lezen als een hartstochtelijk pleidooi voor buurten met een levendig straatbeeld. Buurten met een mix aan functies, zoals wonen, werken, cultuur en winkelen, nodig voor een dynamische, lokale economie.

Jacobs was niet alleen een invloedrijk auteur, maar ook een activist. Ze was betrokken bij vele acties in New York City om Robert Moses (1888-1981), hoofduitvoerder van grootschalige stedelijke projecten, te stoppen. De film vertelt ook over die gevechten gepersonifieerd door Jacobs en Moses. Hoewel de film zich concentreert op de situatie in de Verenigde Staten in het midden van de twintigste eeuw, is het thema uiterst actueel. Vooral in Eindhoven is de focus op aangename openbare ruimtes en een autovrij stadscentrum uiterst actueel.

De Engelstalige film wordt getoond zonder ondertitels. Studenten betalen 5 euro, niet-studenten betalen de reguliere prijs…

Lees hier een verslag van Kees Doevendans.

 

Credits

Natlab, Architectuurcentrum Eindhoven and Study Association AnArchi present Matt Tyrnauer’s documentary Citizen Jane: Battle for the city (2016). In 1960 Jane Jacobs (1916-2006) published her influential book The Death and Life of Great American Cities. The book caused a landslide in thinking about the city. Jacobs’ book can be read as a passionate plea for neighbourhoods with a lively street scene. Neighbourhoods with a mix of functions, such as living, working, culture and shopping, needed for a dynamic, local economy.

Jacobs was not only an influential author, but also an activist. She was involved in many actions in New York City to stop Robert Moses (1888-1981), chief executor of large scale urban projects. The film also tells about those battles personified by Jacobs and Moses. Although the film focuses on the situation in the United States during the middle of the twentieth century, the theme is extremely topical. Especially in Eindhoven, the focus on pleasant public spaces and a car-free city centre is extremely up-to-date.

The English-language film is shown without subtitles. Students pay 5 euros, non-students pay a regular rate.