zo 15 nov - zo 22 nov

Arts in Cinema | RAPHAEL: The Secret Lovers

15
nov
-
22
nov

Deze documentaire vertelt het levensverhaal van kunstenaar Raphael aan de hand van de buitengewone portretten die hij schilderde van de vrouwen die belangrijk waren in zijn leven. 

ENGLISH BELOW

Van zijn moeder, Magia Ciarla, die stierf toen hij nog maar acht jaar oud was, de bewonderaars die hem hielpen succesvol te worden, tot degene die volgens de legende, hem leidde tot zijn dood.

Raphael was in staat om een ideale hemelse schoonheid te portretteren, hij richtte zijn ogen niet alleen op het lichaam, maar op hun psychologie.

Speelduur
90 min
Jaar
2019

ENGLISH

This documentary tells the life story of artist Raphael on the basis of the extraordinary portraits he painted of the women who were important in his life. From his mother, Magia Ciarla, who died when he was only eight years old, the admirers who helped him become successful, to the one who, according to legend, led him to his death.

Raphael was able to portray an ideal heavenly beauty, he focused his eyes not only on the body, but on their psychology.