Tijdtransformator verlicht Natlab

Tijdtransformator
Zo heet de multimedia-installatie die van 19 oktober tot begin januari 2020 op de gevel van Natlab is aangebracht. De installatie symboliseert de transformatie van licht naar beeld.

Het oorspronkelijke NatLab was een van de plekken die de transformatie van licht naar beeld vorm hebben gegeven. Er zijn in de geschiedenis weinig ontwikkelingen die meer invloed hebben gehad op de manier waarop de mensheid tijd en ruimte ervaart dan de uitvindingen van Philips in het NatLab. Sinds het ontstaan van bewegend beeld lijken afstanden kleiner en gaat alles sneller.

Tijdtransformator is gecreëerd door Rot8ion.
De installaties van Rot8ion zijn geïnspireerd door oneindigheid. Oneindigheid van tijd en ruimte. Rot8ion is gefascineerd door de onmogelijkheid van het overbruggen van deze oneindigheid, en onderzoekt de mogelijkheden hiervan met behulp van multimedia installaties. Deze installaties bevinden zich nooit tweemaal in dezelfde staat en zijn voortdurend uniek tot in de oneindigheid.

De installatie aan de gevel van Natlab is verbonden met een netwerk van permanente multimedia-installaties, op diverse plaatsen in en rond Eindhoven. Deze installaties vormen samen een steeds verder uitbreidend netwerk van multimedia-installaties, die elkaar via impulsen beïnvloeden. Tezamen onderzoeken de installaties in het netwerk de oneindigheid van ruimte.

Rot8ion is het alter ego van Rob van Rooij, MSc.
Met dank aan Har Hollands.

De installatie is vanaf zaterdag 19 oktober te zien.
Foto's volgen.