Vervolgcursus Filmanalyse

Volgend op een succesvolle basiscursus Filmanalyse geeft Jan Salden dit najaar een vervolgcursus Filmanalyse. In deze cursus zal blijken dat analyse niet stopt bij beeldtaal, maar nog dieper en complexer is. Geen enkel element in een film is er ‘zomaar’: alles is het resultaat van bewuste keuzes. Je leert met nog meer bewondering en waardering naar films kijken – en dat is iets dat deze kunstvorm verdient!

Jan Salden gaf al eerder cursussen in Natlab door Plaza Futura. Hij is docent filmtheorie en geschiedenis aan de Academie van Beeldende Kunsten Maastricht. Regelmatig geeft hij filmlezingen voor De Filmkrant Live in heel Nederland. Daarnaast is hij filmrecensent van L-1, de radio-omroep van provincie Limburg.

De vervolgcursus Filmanalyse start op 27 september en vindt plaats op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. De cursus bestaat uit vijf theorielessen en een praktijkles. Het is niet noodzakelijk dat je de basiscursus Filmanalyse hebt gevolgd, maar de kennis die je tijdens deze cursus hebt opgedaan zal natuurlijk van pas komen.

Kosten en inschrijven
Toegangsprijs: € 60,- voor de complete cursus. Let op: de cursus is alleen te volgen als reeks. Het is niet mogelijk om losse kaarten per cursusavond te kopen.

Programma

27 september | Les 1: Het gebruik van landschap, decor en kleur Elke film speelt zich op een bepaalde plaats af. Een filmmaker kan middels het landschap of het decor commentaar geven of een extra betekenis toekennen. Hetzelfde geldt voor gebruik van of juist gebrek aan kleur.

4 oktober | Les 2: Buiten-tekstuele verwijzingen In een film voeren acteurs handelingen uit, die betekenis hebben. De maker van een film kan deze verrijken met verwijzingen naar kunst, literatuur of geschiedenis. Vaak onthullen juist deze verwijzingen en symbolen de ware intentie van de filmmaker aan de kijker.

11 oktober | Les 3: De invloed van stromingen De filmstroming waartoe een film behoort kleurt de filmtaal. Elke stroming heeft zijn eigen codes, die bepalend zijn voor het uiteindelijk filmische product. In deze les wordt aandacht besteed aan het expressionisme, het neorealisme en de nouvelle vague.
(Twee weken geen cursus i.v.m. de herfstvakantie en Dutch Design Week)

1 november | Les 4: De invloed van het genre Ook het genre waartoe een film behoort bepaalt hoe deze film eruitziet. In deze les worden de film noir en western nader geanalyseerd.

8 november | Les 5: De persoonlijke signatuur De regisseur staat aan het roer bij het maken van een film en kan heel bepalend zijn voor hoe een film eruit komt te zien, zowel qua inhoud als qua vorm. Waaruit bestaat de persoonlijke handtekening van een maker? Wat typeert een Alfred Hitchcockfilm en wat typeert een Wes Andersonfilm?

15 november | Les 6: Praktijkles Natuurlijk sluiten we af met een praktijkles, waarin we een film in zijn totaliteit ontleden. De cursist bekijkt de film thuis voorafgaand aan de les. Tijdens de les wordt de film gezamenlijk geanalyseerd aan de hand van aspecten die in voorafgaande lessen besproken zijn.