Jaarverslag 2015

Di 26 april 2016

Het Natlab staat na twee jaar als een huis. Een huis voor film, theater, dans en muziek, educatie, debat en tentoonstelling. De brede programmering wekt de interesse van nieuwe doelgroepen. Het beoogde bezoekersaantal op de nieuwe locatie is een jaar eerder bereikt dan gepland. Ambitieus programmeren is een ding, waarmaken is het echte werk.

De Raad van Toezicht constateert met trots dat Natlab door Plaza Futura in toenemende mate bijdraagt aan de versterking van de culturele infrastructuur van stad en regio. De organisatie is in het afgelopen jaar in een meer stabiele situatie terecht gekomen. Door aanpassingen in de organisatie en het vertrek van enkele medewerkers is achteraf gezien wel sprake geweest van onderformatie, waardoor onderdelen te zwaar belast of kwetsbaar zijn geweest. Onze waardering voor de inzet van directeur, medewerkers en vrijwilligers is daarom groot. 

In het afgelopen jaar vergaderde de Raad van Toezicht vijfmaal in aanwezigheid van de directeur en de zakelijk leider, waarvan eenmaal deels samen met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Vaste punten op onze agenda zijn de
driemaandelijkse directieberichten met de bijbehorende financiële maandrapportages, de programmering, de horeca en personele zaken. Externe ontwikkelingen, waaronder de oprichting van de Stichting Cultuur Eindhoven, hadden onze speciale aandacht. De Raad keurde na overleg met de accountant de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014 goed en keurde de begroting 2016 goed.

Aan het eind van het jaar is ter versterking Marjon van den Biggelaar benoemd tot lid van de Raad van Toezicht, na een positief advies van de PVT. De verhoging van de toegangsprijzen, de tijdelijke onderformatie en een strak financieel beheer zorgden ervoor dat voor het eerst in het Natlab het jaar wordt afgesloten met zwarte cijfers. Dit positieve resultaat leidt ertoe dat het na de verhuizing ontstane negatieve eigen vermogen is omgezet in een klein positief bedrag. Daarmee is naar wij hopen de eerste stap gezet in de opbouw van een financiële buffer, als noodzakelijk fundament voor een toekomstbestendige organisatie, waarvan de tot nu toe bereikte resultaten, zoals verwoord in dit jaarverslag,veel beloven voor de komende jaren.

Lees hier het volledige jaarverslag.

Actueel

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.