Jaarverslag 2014

Zo 19 april 2015

Het eerste volledige jaar in Natlab is met succes afgerond. Het gaat veel beter dan verwacht, de nieuwe programmering slaat aan, waarbij een breed scala aan nieuwe activiteiten is ondernomen, het gebouw stap voor stap meer ‘smoel’ kreeg, met sprekend resultaat dat het bezoekersaantal fors is gestegen.

De ambitieuze koers van directeur en het managementteam vergde veel van de organisatie, die noodgedwongen in de nieuwe context gepaard moest gaan met enkele aanpassingen in de samenstelling van en de taakverdeling binnen de organisatie. Ook deze fase is de organisatie weer goed doorgekomen. De Raad van Toezicht heeft de genomen stappen nauwgezet gevolgd en spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van directeur, medewerkers en vrijwilligers

In het afgelopen jaar vergaderde de Raad van Toezicht vijf maal, waarvan eenmaal deels samen met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Vaste punten op onze agenda waren de driemaandelijkse directieberichten met de bijbehorende financiële maandrapportages, de programmering, de horeca en personele zaken. De klemmende financiële situatie vanwege de hoge huurlasten en het ontbreken van een liquide financiële buffer als gevolg van het negatieve eigen vermogen stelt bij voortduring hoge eisen aan de bedrijfsvoering en kleurde daardoor meer dan gewenst ons overleg met de directeur en de zakelijk leider. De Raad keurde na overleg met de accountant de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 goed en stemde in met de begroting 2015.

Het is dan ook met een blijvende zorg rond de financiële positie dat de Raad van Toezicht het jaar 2014 afsluit. Maar belangrijker is dat wij samen met de organisatie trots zijn op de bereikte resultaten, zoals deze in dit jaarverslag zijn verwoord, en dat met name uit het stijgende bezoekersaantal blijkt dat de ambitieuze programmering aanslaat. Het Natlab door Plaza Futura met het bijbehorende horeca-aanbod is aantoonbaar een verrijking van het Eindhovense culturele klimaat.

Lees hier het volledige jaarverslag.

 

Actueel

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.